Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Thú dữ 3.2 .

Thú dữ 3.2

1.Introduce:While Meg go searching for the secret drawer red SteppenWolf trapped in the frigid Antarctic region. He must hide them Donovan\u0026#39;s agent in a tense race terrain.Click image to play the game. Use the arrow keys to move the character, the Space key to interact with objects, to run Shift, Ctrl to short jump, Ctrl and Shift to jump longer, I open that day, T to turn over the items in that day. 
2.Hướng dẫn: Trong khi Meg đi tìm kiếm ngăn kéo đỏ bí mật thì SteppenWolf bị kẹt trong vùng Nam cực lạnh lẽo. Anh ta phải trốn bọn điệp vụ của Donovan trong một cuộc đua địa hình căng thẳng.Nhấn vào hình để chơi game. Dùng bộ phím mũi tên để di chuyển nhân vật, phím Space để tương tác với đồ vật, Shift để chạy, Ctrl để nhảy ngắn, Ctrl và Shift để nhảy dài, I để mở hòm đồ, T để chuyển qua các đồ vật trong hòm đồ.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits