Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Quái vật hành tinh lạ .

Quái vật hành tinh lạ

1.Introduce:You must destroy all the strange creatures to protect the base.left mouse to aim and killed the monster.
2.Hướng dẫn: Bạn phải tiêu diệt hết các sinh vật kỳ dị để bảo vệ cứ điểm.dùng chuột trái để ngắm bắn và hạ sát quái vật.

Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits