Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Thú dữ 2.2 .

Thú dữ 2.2

1.Introduce:Section 2 of Chapter 2 of the expedition was in the monastery SteppenWolf mystery. He can only escape when the prize is the secret.Click image to play the game. Use the arrow keys to move the character, the Space key to interact with objects, to run Shift, Ctrl to short jump, Ctrl and Shift to jump longer, I open that day, T to turn over the items in that day. 
2.Hướng dẫn: Phần 2 của chương 2 là chuyến thám hiểm của SteppenWolf trong tu viện bí ẩn. Anh ta chỉ có thể thoát khi giải được những bí mật đó.Nhấn vào hình để chơi game. Dùng bộ phím mũi tên để di chuyển nhân vật, phím Space để tương tác với đồ vật, Shift để chạy, Ctrl để nhảy ngắn, Ctrl và Shift để nhảy dài, I để mở hòm đồ, T để chuyển qua các đồ vật trong hòm đồ.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits