Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Giữa bầy ma đói .

Giữa bầy ma đói

1.Introduce:Boxhead: The Zombie Wars is the graphics nice and simple, but many new enemies. Players use many different types of guns to kill zombies and maybe even defensive blockhouse built by placing more ammo boxes around Jon Bambo quanh.Nhan main character in the game alone but in return he is equipped any weapons that the hero always wanted: minigun, machine gun emplacements, air force ...To play a game, you use the arrow keys to move, shoot with Spacebar, change weapons with the Z, X or directly select a gun with the number keys. Want to pause game press P. 
2.Hướng dẫn: Boxhead: The Zombie Wars có đồ họa đơn giản nhưng đẹp mắt và nhiều kẻ thù mới. Người chơi dùng nhiều loại súng khác nhau để tiêu diệt zombie và thậm chí có thể xây dựng lô cốt phòng thủ bằng cách đặt nhiều thùng đạn xung quanh.Nhân vật chính Jon Bambo trong game chỉ có một mình nhưng bù lại anh được trang bị kho vũ khí mà bất cứ người hùng nào cũng mong muốn: minigun, ụ súng máy, không lực...Để chơi game, bạn sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, bắn bằng Spacebar, thay đổi vũ khí bằng Z,X hoặc chọn súng trực tiếp bằng các phím số. Muốn tạm dừng chơi nhấn P.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits