Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Thú dữ 4.3 .

Thú dữ 4.3

1.Introduce:Olaff SteppenWolf and went into a submarine. But Meg on shore to fight terrorists Dagger League so that they can not destroy the ship rises.Click image to play the game. Use the arrow keys to move the character, the Space key to interact with objects, to run Shift, Ctrl to short jump, Ctrl and Shift to jump longer, I open that day, T to turn over the items in that day. 
2.Hướng dẫn: SteppenWolf và Olaff bước vào con tàu ngầm. Nhưng Meg ở trên bờ phải đấu với bọn khủng bố Dagger League để chúng không thể phá hủy khi con tàu trồi lên.Nhấn vào hình để chơi game. Dùng bộ phím mũi tên để di chuyển nhân vật, phím Space để tương tác với đồ vật, Shift để chạy, Ctrl để nhảy ngắn, Ctrl và Shift để nhảy dài, I để mở hòm đồ, T để chuyển qua các đồ vật trong hòm đồ.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits