Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Bạn đang xem » Tiện ích giúp thực hiện thao tác lặp lại nhanh chóng .

Tiện ích giúp thực hiện thao tác lặp lại nhanh chóng

Bạn có thể thực hiện các thao tác lặp lại nhiều lần giúp cho công việc của bạn trở lên nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, công sức của bạn. New: Tạo bảng tiến trinh mới Open: Mở lại bảng tiến trình đã tạo Save: Lưu lại bảng tiến trình Play: Thực hiện các tiến trình Record: Ghi lại các hoạt động của chuột như di chuyển, nhấn các nút chuột, giữ các nút chuột, thả nút chuột...(Các hoạt động của bàn phím sẽ bị bỏ qua) Help: Trợ giúp Exit: Thoát khỏi chương trình Bảng tiến trình gồm 2 mục là Event và Value. Event gồm tên các tiến trình sẽ thực hiện và Value là các giá trị để thực hiện tiến trình đó.


Chương trình gồm các Event sau:
Mouse Position: Định vị vị trí của chuột trên màn hình, value của nó chỉ được phép dạng X= Y= (VD: X=500 Y=200)
Sleep: Tạm ngừng các tiến trình, value của nó là thời gian sẽ ngừng (tính theo mili giây)
SendKey: Giả lập nhấn các phím trên bàn phím hoặc gửi một chuỗi các phím đến chương trình khác, value của nó là phím hoặc chuỗi sẽ gửi.
RunApp: Chạy một tệp hoặc thư mục trong máy, value là tên hoặc đường dẫn đến thư mục hoặc tệp.
Mouse Click: Giả lập nhấn một trong 3 phím chuột, value chỉ được phép một trong 3 phím chuột có tên: LeftButton , MiddleButton , RightButton
DownMouse: Giả lập giữ một trong 3 phím chuột đến khi nào có event Up Mouse hoặc hết tiến trình thì dừng giữ. Value của event này cũng gồm: LeftButton , MiddleButton , RightButton Up Mouse: Giả lập nhả một trong 3 phím chuột nhưng nên nhả tương ứng với sự kiện DownMouse cũng gồm 3 value: LeftButton , MiddleButton , RightButtonĐể tạo một Event nhấn vào nút Add Event dưới thanh công cụ, chọn tên Event và nhập đúng dạng value của nó. Để xóa một event chọn event đó rồi nhấn Remove Event. Để xóa trống danh sách Event chọn Clear List, để sửa một Event chọn Edit Event.
Tải về tại đây:
Link MF:  Farmersoft AutoTask 1.0
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits