Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » MS Word Excel Cracker 2.0 - khôi phục mật khẩu Word .

MS Word Excel Cracker 2.0 - khôi phục mật khẩu Word

MS Word ExcelCracker là tiện ích khôi phục mật khẩu đã thiết lập trên các tập tinWord và Excel. Thông qua giải thuật Brute Force và cây từ điển, chươngtrình có thể tìm cho bạn thông tin về mật khẩu giới hạn dưới 8 ký tự.
Ngoài ra, bạn có thể thiết lập thêm về tính đệ quy của giải thuật thông quaMinimum Length và Maximum Length và key tự chọn khởi đầu. Những mậtkhẩu càng ít ký tự thì chương trình tìm kiếm càng nhanh.

Để tìm lại mật khẩu cho một tập tin Wordhay Excel, bạn mở tập tin trong mục Name. Khung control cho bạn chọngiải thuật tìm. Bạn có thể thiết lập hay để mặc định thông số chươngtrình trong khung Brute Force Options. Sau đó nhấn Start Attack để tìm mật khẩu. Khi đã tìm xong, chương trình sẽ hiển thị mật khẩu trong mục Password của khung Document. 
Tải về tại đây:
Link MF [Pass: nguyenhoa]: MS Word Excel Cracker 2.0
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits