Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Bạn đang xem » JSignPdf v1.1.1 - Bảo vệ quyền truy cập xem file tài liệu PDF tiện lợi .

JSignPdf v1.1.1 - Bảo vệ quyền truy cập xem file tài liệu PDF tiện lợi

JSignPdf - Có một số file PDF bạn không muốn người khác tự ý xem nó mà không được sự đồng ý của mình. Phần mềm JSignPdf sẽ hạn chế quyền truy cập của một số tập tin PDF của bạn. JSignPdf còn là một ứng dụng Java, nó có thể được sử dụng như một ứng dụng độc lập.


Một số tính năng chính: Thêm chữ ký số cho file PDF. Thiết lập quyền và mã hóa PDF. Thêm biểu tượng chữ ký trong PDF (có thể nhìn thấy chữ ký) và nhiều hơn khi sử dụng.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits