Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Thủ đoạn tàn ác .

Thủ đoạn tàn ác

1.Introduce:
Assassins were hired ... name was director of nursing cruelty. Fate will happen to old people here?Move with the arrow keys. A key to punch, S to open key, key D to rock.
2.Hướng dẫn: Sát thủ đã được thuê...Tên giám đốc viện dưỡng lão thật tàn ác. Số phận những người già sẽ ra sao đây?Di chuyển bằng phím mũi tên. Phím A để đấm, phím S để mở, phím D để đá.


Embed code for blog/web:Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits