Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Meta Slug .

Meta Slug

1.Introduce:
Please try your valiant work when confronted with a multitude of enemies.move with arrow keys, press Z to shoot, X to jump.

2.Hướng dẫn: Hãy thử tài làm dũng sĩ của bạn khi đối đầu với vô số kẻ thù.di chuyển bằng các phím mũi tên, bấm phím Z để bắn, X nhảy.


Embed code for blog/web:


Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits