Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Hạ những khẩu pháo . , Hạ những khẩu pháo .

Hạ những khẩu pháo

1.Introduce:
Complete each level by lowering the front cannon.mouse to navigate, left click to shoot the red barrels, making them explode.
2.Hướng dẫn: Hoàn thành mỗi level bằng cách hạ những khẩu pháo phía trước.di chuột để chỉnh hướng, bấm chuột trái để bắn vào các thùng màu đỏ, làm chúng phát nổ.Embed code for blog/web:

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits