Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Inspired shooter .

Inspired shooter

1.Introduce:
Game-inspired shooter of the same name released in 2007.move and dance with the keys W, S, A, D, use the mouse to aim and shoot.
2.Hướng dẫn: Trò chơi lấy cảm hứng từ game bắn súng cùng tên ra mắt năm 2007.di chuyển và nhảy bằng các phím W, S, A, D; dùng chuột trái để ngắm và bắn.Embed code for blog/web:


Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits