Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Contra Classic .

Contra Classic1.Introduce:
Products Konami\u0026#39;s classic NES system can be transferred into a flash.You use the keys \u0026quot;A\u0026quot;, \u0026quot;D\u0026quot; control characters to the left and right, \u0026quot;W\u0026quot; direction of the air gun, \u0026quot;S\u0026quot; lying down, K to jump up and the refugees with \u0026quot;J\u0026quot;. 
2.Hướng dẫn: Sản phẩm kinh điển của Konami trên hệ máy NES được chuyển thể sang dạng flash.Bạn sử dụng phím "A", "D" điều khiển nhân vật sang trái và phải, "W" hướng súng lên trời, "S" nằm xuống, K để nhảy lên và nãn đạn bằng "J".Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits