Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Thiện xạ bắn tỉa .

Thiện xạ bắn tỉa

1.Introduce: As a pro, you\u0026#39;re not targeted, and waste ammo.In each game screen will be the target you need to beat. The first four screen images for you to find the terrorists shot, but on the next screen you will have to lower them by \u0026quot;hunches\u0026quot; and the instructions from commanders because Mrs. Mort has no photos. Note, you should avoid mistakenly shot innocent people than the number of rounds fired and not allowed to play unless you want to display it again. You use the left mouse button to shoot.
2.Hướng dẫn: Là dân chuyên nghiệp, bạn không được nhầm mục tiêu và lãng phí đạn.Ở mỗi màn chơi sẽ có những mục tiêu bạn cần hạ gục. Bốn màn đầu tiên có ảnh tên khủng bố để bạn tìm bắn, tuy nhiên lên các màn tiếp theo bạn sẽ phải hạ chúng bằng "linh cảm" và các hướng dẫn từ chỉ huy Mrs Mort vì không có ảnh. Lưu ý, bạn cần tránh bắn nhầm người dân vô tội và không bắn quá số đạn cho phép nếu không muốn chơi lại màn đó. Bạn sử dụng chuột trái để bắn.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits