Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Bảo vệ làng - Zombie . , Bảo vệ làng - Zombie .

Bảo vệ làng - Zombie

1.Introduce:
Prevent zombies are aggressive flood into your jurisdiction.use the mouse to navigate and shoot, slash, press the keys 1,2,3,4,5,6 to change weapons.
2.Hướng dẫn: Ngăn cản lũ zombie đang hùng hổ tiến vào địa hạt của bạn.sử dụng chuột trái để chỉnh hướng và bắn, chém; bấm các phím 1,2,3,4,5,6 để thay đổi vũ khí.Embed code for blog/web:

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits