Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Đua môtô 3D .

Đua môtô 3D

1.Introduce:Flash has many limitations, can not build games with nice graphics, such as Shockwave. However, the game here is an exception when the match is between the live image with varied gameplay, easy to play and four beautiful racetrack.How to play: Driving in the left and right arrow buttons. Speed up with the arrow keys. 
2.Hướng dẫn: Nền Flash có nhiều giới hạn nên không thể xây dựng những trò chơi có đồ họa đẹp như Shockwave. Tuy nhiên, game dưới đây là một ngoại lệ khi kết hợp được giữa hình ảnh sinh động với gameplay đa dạng, dễ chơi và 4 đường đua tuyệt đẹp.Cách chơi: Lái xe bằng các nút mũi tên trái và phải. Tăng tốc độ bằng phím mũi tên lên.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits