Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Phục vụ quầy bar .

Phục vụ quầy bar

1.Introduce:Mixing raw materials to meet the right kind of beverages that customers demand.Use the left mouse button to get the right kind of water bottle and then placed on a stove, adding that the materials according to your requirements.
2.Hướng dẫn: Pha chế nguyên liệu để đáp ứng đúng loại đồ uống mà thực khách yêu cầu. Dùng chuột trái đưa bình lấy đúng loại nước rồi đặt lên bếp, thêm vào đó các nguyên liệu theo đúng yêu cầu của khách. 
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits