Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » MEN AND WOMEN PLAYING SOCCER .

MEN AND WOMEN PLAYING SOCCER

1.Introduce:Use the up and down keys, left and right to move players and the N key to shoot, to pass the M key.
2.Hướng dẫn: Dùng phím lên xuống, trái phải để di chuyển cầu thủ và phím N để sút, phím M để chuyền.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits