Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Download Phiên Bản FireFox 8.0 Final Từ FTP Mozilla .

Download Phiên Bản FireFox 8.0 Final Từ FTP Mozilla

Mozilla đã phát hành phiên bản Final của Firefox 8.0. Nhưng họ vẫn chưa công bố việc phát hành này tại trang chủ cũng như các thông tin về bản mới nhất này.
Nhưng trên server FTP của họ lại có một đường dẫn đến thư mục Firefox 8.0. Và bạn đã có thể tải về phiên bản này trên FTP Serve.

Sự khác biệt đáng chú ý ở đây là cửa sổ “kiểm tra tính tương thích của các Add-on” nó cho phép bạn kích hoạt Addons của các hãng thứ 3 nếu chúng tương thích...Các bạn tải về và tìm hiểu thêm về FireFox 8.
Các bạn có thể tải về Firefox 8.0 tại đây
Download Firefox for Windows:
http://www.mozilla.com/en-US/products/download.html?product=firefox-8.0&os=win&lang=en-US
http://download.mozilla.org/?product=firefox-8.0&os=win&lang=en-US
Download Firefox for Linux:
http://www.mozilla.org/en-US/products/download.html?product=firefox-8.0&os=linux&lang=en-US
http://download.mozilla.org/?product=firefox-8.0&os=linux&lang=en-US
Download Firefox for Mac OS X:
http://www.mozilla.org/en-US/products/download.html?product=firefox-8.0&os=osx&lang=en-US
http://download.mozilla.org/?product=firefox-8.0&os=osx&lang=en-US
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits