Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Cứu cổ vật . , Cứu cổ vật .

Cứu cổ vật

1.Introduce: You are an ongoing archaeological excavation of an Egyptian pyramid. An earthquake suddenly emerged and many antiques from the ceiling fell. Do not let these treasures have not two break that!
2.Hướng dẫn: Bạn là một nhà khảo cổ học đang tiến hành khai quật một Kim tự tháp Ai Cập. Đột nhiên động đất nổi lên và rất nhiều cổ vật từ trên trần rơi xuống. Đừng để những báu vật có một không hai ấy tan vỡ!Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits