Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Bạn đang xem » Hunchback of Notre Dame (1923)- Phim kinh điển .

Hunchback of Notre Dame (1923)- Phim kinh điển

In fifteenth century Paris, the brother of the archdeacon plots with the gypsy king to foment a peasant revolt. Meanwhile, a freakish hunchback falls in love with the gypsy queen. Director: Wallace Worsley Writers: Victor Hugo (novel), Perley Poore Sheehan (adaptation). Stars: Lon Chaney, Patsy Ruth Miller and Norman Kerry
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits