Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Bạn đang xem » Kingsoft Office Suite Standard 2012 - Ứng dụng thay thế MS Office [R] . , Kingsoft Office Suite Standard 2012 - Ứng dụng thay thế MS Office [R] .

Kingsoft Office Suite Standard 2012 - Ứng dụng thay thế MS Office [R]

Sử dụng miễn phí phần mềm văn phòng Kingsoft Office Suite Standard 2012. Kingsoft Office Suite Standard 2012 tập trung vào người dùng gia định và học sinh sinh viên. Phần mềm này được chia thành 3 chương trình, gồm Standard Kingsoft Writer, Kingsoft Presentation và Kingsoft Spreadsheets để đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu trong học tập và làm việc tại văn phòng hàng ngày của bạn.

Kingsoft Office Suite Standard 2012 tương thích với Microsoft Office, có thể xử lý mọi định dạng của Microsoft Office và Microsoft ũung có thể mở tất cả các văn bản Kingsoft Office. 

Điều này có nghĩa bạn có thể thoải mãi chuyển đổi qua lãi giữa chúng. Kingsoft Office Suite 2012 Standard là một bộ ứng dụng văn phòng tốt nhất cho bạn, ngoài trừ chứ năng macro, Standard Office Suite giữ lại tất cả các chức năng của cả phiên bản Kingsoft Office Suite Free 2012 và Kingsoft Office Suite Professional 2012 bao gồm chuyển đổi PDF, tự động kiểm tra chính tả, đa tab, chức năng điều chỉnh biểu bảng, chức năng điều chỉnh biểu đồ, 2 mẫu giao diện và một bộ sưu tập các mẫu lớn.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits