Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Bạn đang xem » Ngừng hỗ trợ Firefox 3.6 vào ngày 24.04.2012 .

Ngừng hỗ trợ Firefox 3.6 vào ngày 24.04.2012

Cuối cùng thì ngày mà Mozilla ngừng hỗ trợ Firefox 3.6 đã chính thức được công bố. Theo thông tin mới được đăng trên trang Firefox Extended Support, ngày mà Mozilla sẽ chính thức ngừng hỗ trợ Firefox 3.6 là ngày 24 tháng 04 năm 2012.

Đồng thời, một thông báo nói rằng Firefox 10 sẽ là phiên bản Extended Support Release (ESR) đầu tiên của Mozilla Firefox. ESR vẫn sẽ theo quá trình phát hành nhanh của Firefox, nhưng thay vì tăng số phiên bản chính lên sau mỗi sáu tuần, một phiên bản nhỏ sẽ được phát hành.

Sau khi Firefox 10 ESR được phát hành, phiên bản này sẽ được cập nhật lên Firefox 10.0.1 khi Firefox 11 được phát hành, và cập nhật lên Firefox 10.0.6 khi Mozilla cho phát hành Firefox 16.

ESR sẽ được hỗ trợ trong tám chu kỳ phát hành. Dịch vụ hỗ trợ cho Firefox 10 ESR sẽ kết thúc vào tháng 2 năm 2013, trong khi Firefox 17 ESR sẽ kết thúc hỗ trợ vào tháng 12 của năm đó.


Các ESR sẽ nhận được các bản cập nhật bảo mật để vá các lỗ hổng bảo mật nghiệm trọng.
Người dùng Firefox 3.6 sẽ nhận được thông báo cập nhật vào tháng 4 tới này, và sẽ được cung cấp thông qua tính năng cập nhật/nâng cấp của trình duyệt.

Một số người dùng đã cố tình chọn không nâng cấp từ Firefox 3.6 lên phiên bản mới hơn, vì không thích các tính năng mới và các thay đổi thiết kế mà Mozilla thực hiện trong các phiên bản gần đây của trình duyệt web này.

Hãy nâng cấp trình duyệt Phiên bản Molliza Firefox mới nhất: Firefox 9
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits