Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » CrazyFlasher 3 .

CrazyFlasher 3

1.Introduce:
CrazyFlasher 3 takes you into the main character role as the amateur style of martial arts films in Hong Kong. Let\u0026#39;s kill all the enemy hooligans on the street to unlock the next section.In the course of play, you will earn more money to buy better quality weapons. Use the keys W, A, S, D to move, spacebar (Space) to select a weapon, attacked with B, jump with N and M to use special abilities.
2.Hướng dẫn: CrazyFlasher 3 đưa bạn vào vai nhân vật chính có phong cách như tài tử trong các bộ phim võ thuật Hong Kong. Hãy tiêu diệt hết bọn lưu manh trên phố để mở khóa các phần tiếp theo.Trong quá trình chơi, bạn sẽ kiếm được thêm tiền để mua vũ khí chất lượng hơn. Dùng các phím W,A,S,D để di chuyển, phím cách (Space) để chọn vũ khí, tấn công bằng B, nhảy bằng N và M để dùng khả năng đặc biệt.Embed code for blog/web:

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits