Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Cắt ghép nối từng phần file .001,__a,... và Soft tải về . , Cắt ghép nối từng phần file .001,__a,... và Soft tải về .

Cắt ghép nối từng phần file .001,__a,... và Soft tải về

 Đôi khi lướt web, bạn để ý thấy một số chương trình, phần mềm hoặc film, Video, dữ liệu lớn thường được tách ra nhiều phần như .rar, .001,_a, vv. Tải về từ trên mạng, bạn không biết xử lý như thế nào để có 1 file duy nhất, đối với Winrar bạn chỉ cần 1 vài thao tác là xong, nhưng đối với file .001, _a, thì làm thế nào ?,,..Sau đây, bạn có thể xem các bước để yên tâm khi gặp loại file này:
1. Download HJ Split tại:[ Mediafire ]
2. Chạy phần mềm, chọn hjsplit.exe, Bấm Join


3. Bấm Input File

4. Thấy file AnCafe-Tekesuta.mpg.001 và chọn file này [ hình bên ví dụ: Bởi vì khi file được cắt ra có thể là 5-10 phần, nhưng c bạn chỉ thấy phần 1, nghĩa là .001 (Các file còn lại là ẩn)], chọn open


5. Chọn Start, đợi cho đến khi chương trình chạy xong. Là OK [Thưởng thức]


Phần mềm File Splitter&Joiner - Setup:
Download HJ Split tại: [ Mediafire]
Link MF [Pass: nguyenhoa]: Nối File 001* [tiếng Việt]


Cài đặt chắc không cần phải hướng dẫn .

1. Cách cắt nhỏ file từng phần bằng FFSJ :

- Sau khi cài đặt xong các bạn mở chương trình lên . Chọn Tab "Splitting" :

- Mở File cần chia nhỏ bằng cách nhấn vào source file sau khi chọn xong ta thấy như hình :

Như các bạn thấy ở trên Local của file hiển thị ở "source file""Output directory" nếu bạn muốn lưu các part chia nhỏ ra ở 1 thư mục nhất định thì click vào "Output directory" rồi thay đổi đường dẫn chưa file được trích xuất ra .

- Bạn có thể chọn cách chia theo part "Split into" hoặc chia theo dung lượng "Split after every"

- Bạn có thể chọn : Xóa file gốc sau khi chia nhỏ file chọn "Delete source file after splitting" . Đặt mật khẩu cho file name đó bằng cách chọn "Encrypt data" .

- Bấm vào nút "Split" sau khi bạn chọn xong , nhập mật khẩu của bạn nếu bạn muốn để mật mã dữ liệu, và chờ đợi cho đến khi tập tin được chia nhỏ lúc này hoàn thành và nhìn thấy thông báo :

2. Cách ghép file bằng FFSJ :

FFSJ chỉ hỗ trợ ghép các file dạng .001, .002, .__a, .__b không hỗ trợ các file khác .

Sau khi các bạn download các tập tin .001, .002 hay __a, __b các bạn muốn ghép không bị lỗi phải để tất cả các file chung 1 thư mục và tên file phải giống nhau .

Ví dụ : sau khi download 1 phim, hay file PM, Dữ liệu dạng .001 .002 như sau : [Nếu file có tên khác nhau - không khác thì để nguyên]
File khác nhau:
Phim Stress.VN.001 , Phim_Stress.VN.002, Chipheo.WMV.001, .... các bạn phải Rename tất cả thành Phim Stress.VN.001 , Phim Stress.VN.002 hoặc Phim_Stress.VN.001 , Phim_Stress.VN.002 thì mới ghép không lỗi . ( Dạng __a, __b cũng làm tương tự nếu tên file không trùng nhau )
File giống nhau: [khỏi nói]

- Giờ chúng ta bắt đầu ghép các file bằng FFSJ . Mở chương trình rồi chọn Tab Joining :
- Nhấn vào "First split part" mở file .001 or .__a . Chọn thư mục chứa file được ghép lại tại "Output file" , "Split parts are in different locations" ( chia các part theo nguồn khác nhau ) cái này bạn không cần phải chọn vì nhiều khi bạn download file không được trên host này, phải download từ host khác . Xoá các part khi file được ghép thành công "Delete Split parts after joining" .

- Sau khi chọn các dữ liệu xong các bạn nhấn vào "Join" và chờ đợi sau ghi ghép file hoàn thành sẽ có thông báo : [ví dụ]

- Hoặc sau khi đã cài đặt chương trình xong, chương trình tự nhận dạng file có đuôi .001. Thì các bạn chỉ cần Click đôi vào file.001 và chọn [ Join ] là xong.  Và đối với Winrar thì bạn Click chuột phải lên file đầu tiên (Part 1.rar), chọn Extract file, OK , đợi vài giây là xong.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits