Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Bạn đang xem » Phá chuồng sư tu .

Phá chuồng sư tu

1.Introduce:Surprised because it is generally stable with ... lion, you must find a way to escape with the items found in doing it without affecting the sleep of Princess forestry.Click image to play the game. Use the mouse to get things. 
2.Hướng dẫn: Ngỡ ngàng vì nằm chung chuồng với... sư tử, bạn phải tìm cách chạy thoát bằng những món đồ tìm thấy trong đó mà không làm kinh động đến giấc ngủ của chúa sơn lâm.Nhấn vào hình để chơi game. Dùng chuột để lấy các đồ vật.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits