Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Bất phân thắng bại .

Bất phân thắng bại

1.Introduce: Faced with heavy enemy you defeat will brave it? Try a little test to see how slightly.Use the arrow keys to simulate fast by drawings and press spacebar to Oanh.
2.Hướng dẫn: Đối mặt với địch thủ nặng ký bạn sẽ dũng cảm đả bại chứ? Thử kiểm nghiệm chút xem sao nhé.Dùng các phím mũi tên để mô phỏng thật nhanh theo hình vẽ và nhấn phím spacebar để oánh.


Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits