Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Tiêu diệt kẻ thù .

Tiêu diệt kẻ thù

1.Introduce:
You will destroy all enemies in time find a way out.move with the arrow keys left right, shot by the Ctrl, Shift in arms, enter the elevator.
2.Hướng dẫn: Bạn sẽ tiêu diệt tất cả kẻ thù trong lúc tìm đường ra.di chuyển bằng các phím mũi tên trái phải, bắn bằng phím Ctrl, Shift chuyển vũ khí, Enter vào thang máy.

Embed code for blog/web:


Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits