Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Đánh chuột .

Đánh chuột

1.Introduce:You use the arrow keys to control him run left, right, work to avoid the rats, including those on the jump from high to very aggressive. To kill the mouse, you use the space key.
2.Hướng dẫn: Bạn dùng phím mũi tên điều khiển cậu bé chạy sang trái, sang phải, tránh những con chuột lao đến, có cả những con nhảy từ trên cao xuống rất hung dữ. Để diệt chuột, bạn dùng phím space.

Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits