Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Sút bóng qua vòng tròn .

Sút bóng qua vòng tròn

1.Introduce: The three will circle corresponding to the point when you get shot through. You need to select a power loss as well as appropriate direction before the shoot.
2.Hướng dẫn: Ba vòng tròn sẽ tương ứng với số điểm bạn nhận được khi sút qua. Bạn cần chọn lực sút cũng như hướng phù hợp trước khi sút.Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits