Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

Bạn đang xem » Jack and the Beanstalk (1952) .

Jack and the Beanstalk (1952)

Abbott & Costello's version of the famous fairy tale, about a young boy who trades the family cow for magic beans. Director: Jean Yarbrough Writers: Nathaniel Curtis (screenplay), Pat Costello (story) Stars: Bud Abbott, Lou Costello and Buddy Baer .
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits