Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Bạn đang xem » Daniel Boone (1936) .

Daniel Boone (1936)

In 1775, Daniel Boone settles Kentucky, despite menacing Indians and renegade whites. Director: David Howard Writers: Daniel Jarrett (screenplay), Edgecumb Pinchon (story) Stars: George O'Brien, Heather Angel and John Carradine .
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits