Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Trình ghi đĩa , tạo CD ảo - UltraISO Premium Edition 9.5.0.2800 [Re] . , Trình ghi đĩa , tạo CD ảo - UltraISO Premium Edition 9.5.0.2800 [Re] .

Trình ghi đĩa , tạo CD ảo - UltraISO Premium Edition 9.5.0.2800 [Re]

UltraISO Premium 9.5 một công cụ chuyển đổi/chỉnh sửa/tạo tập tin ảnh ISO CD/DVD và cũng là một công cụ tạo đĩa boot CD/DVD, nó có thể trực tiếp chỉnh sửa các tập tin ảnh CD/DVD và trích xuất các tập tin và thư mục bên trong tập tin ảnh ISO đó cũng như trực tiếp tạo các tập tin ảnh ISO từ đĩa CD/DVD-ROM hoặc từ ổ đĩa cứng của bạn.
 Đồng thời, bạn có thể giữ lại các thông tin khởi động (boot) của file ISO và dễ dạng tạo ra các đĩa CD/DVD có khả năng boot của bạn. Giờ đây, với UltraISO Premium Edition 9.5 bạn có thể dễ dàng tạo và chỉnh sửa các tập tin ISO của riêng mình, và sau đó ghi chúng ra đĩa CD/DVD phù hợp với nhu cầu riêng của bạn.
UltraISO Premium 9.5 có gì mới so với phiên bản UltraISO Premium 9.36
+) UltraISO Premium Edition 9.5 hỗ trợ công nghệ U+ boot thế hệ thứ hai (USB-HDD+ V2/USB-ZIP+ V2)
+) UltraISO Premium 9.5 có thể tạo phân vùng boot và hỗ trợ tùy chọn ‘Deep Hidden’ (U+ 2.0)
+) Có thể ghi ảnh ISO của EasyBoot (V6.5+) lên USB có khả năng boot
+) UltraISO Premium Edition 9.5 hỗ trợ syslinux V4 boot sector
+) UltraISO Premium 9.5 có thể phát hiện exFAT volume
+) UltraISO Premium 9.5 hỗ trợ hiển thị thông tin về tốc độ ghi và thời gian trôi qua trong quá trình ghi USB
+) Tùy chọn ‘Use number of sectors of ISO image’ trong quá trình kiểm tra CD/DVD
+) Lệnh mới để ghi ảnh ISO lên USB (-writeusb)
*) Ghi USB nhanh hơn
*) Sửa chữa lỗi bug khi thay đổi tên volume của UDF DVD image
*) Sửa chữa lỗi bug của hàm ghi ảnh đĩa trên Win7 PE
*) Một vài cải thiện nhỏ và một số lỗi bug được sửa chữa.
Registration Name: PC User readers
Registration Code: 4BF9-8D1E-1786-30A8
Ghi chú: Nếu máy bạn đã cài v9.36 có key rồi thì bạn chỉ cần chạy file setup v9.5 để nâng cấp.
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits