Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » CpuIdle Extreme 6.0 - Làm mát CPU nhanh chóng .

CpuIdle Extreme 6.0 - Làm mát CPU nhanh chóng

CPUIdle Extreme là phần mềm làm mát CPU rất mạnh. Đã test thử trên máy P4,1GB RAM,main 915, VGA onboard=>nhiệt độ trung bình giảm 10 độ C khi làm việc bình thường, khi chơi game.

Phần mềm làm mát bằng cách tính toán hợp lý để điều tiết khả năng xử lý của CPU nên không ảnh hưởng đến phần cứng.

Tải về tại đây:
Link MF:   CpuIdle Extreme 6.0
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits