Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Bạn đang xem » Tiện ích menu sổ dọc xuống cho blog - Drop Down menu in Blogger .

Tiện ích menu sổ dọc xuống cho blog - Drop Down menu in Blogger

Một menu trình đơn sổ dọc xuống là rất cần thiết cho phần Header trên blogger,  khi blog bạn có quá nhiều nội dung đích trên blog,  mỗi khi tìm kiếm chúng rất phức tạp và mất thời giời, để sắp xếp chúng có "tổ chức" và đẹp các bạn làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Đăng nhập Blog  > Thiết kế (Design) > Phần tử trang (Page Elements).

Bước 2: Chọn một Widget (nhúng HTML / JavaScript) để dưới phần tiêu đề và dán đoạn mã sau vào Widget vừa mới tạo xong (có thể Lưu lại để tùy chỉnh sau cũng được):Trong đó: Thay thế # là link kiên kết đích trong trang của bạn và Home, About...là tên hiện thị của trang đích liên quan và địa chỉ các menu con sổ xuống Sub Page # 1, #2, #3. Bên cạnh đó bạn cũng có thể sao chép dán các thành phần menu chính và menu con thành nhiều menu mới khác tương tự như đoạn code đã có. Sau đó Lưu lại để đó.


Bước 3: Vào thiết kế (Design) > Chỉnh sửa HTML (Edit HTML). (Không Mở rộng Mẫu Tiện ích). Nhấn Ctrl + F tìm đoạn mã  ]]></b:skin> và dán đoán code bên dưới vào bên trên ]]></b:skin>Trong đó: Các mã số Hex, Color màu sắc, kích thước Height, Width... của menu các bạn có thể tùy chỉnh lại cho phù hợp với blog bạn hơn, nếu không để nguyên cũng được miễn là thấy đẹp.Sau đó Xem trước hoặc Lưu lại và xem thành quả. Như vậy bạn đã có Menu sổ dọc xuống cho blog trông đẹp mắt hơn trước đó.

Sưu tầm và biên soạn.

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits