Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Bạn đang xem » Tiện ích Bài viết mới hơn và cũ hơn cùng nhãn .

Tiện ích Bài viết mới hơn và cũ hơn cùng nhãn

Tiện ích này biến nó thành tiện ích Bài viết mới hơn và cũ hơn cùng nhãn (Older posts và Newer Posts) mà bạn thấy ở trang này mình đã làm.
Demo như hình bên dưới: 


Để làm được điều này các bạn thực hiện các bước sau: 
Bước 1. Vào thiết kế, chọn chỉnh sửa HTML, chọn mở rộng HTML. 
Tìm dòng thẻ ]]></b:skin> và đặt sau nó đoạn code bên dưới

 

Bước 2. Tìm 1 trong các dòng code dưới đây

<div class='post-footer-line post-footer-line-1'/>

<div class='post-footer-line post-footer-line-2'/>

<div class='post-footer-line post-footer-line-3'/>

<div class='post-footer'>

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits