Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Bạn đang xem » Registry.chm -Thủ thuật Registry cho người dùng Win .

Registry.chm -Thủ thuật Registry cho người dùng Win

Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những thiết lập từ người sử dụng Windows. 
Registry bao gồm tất cả các thông tin về phần cứng, phần mềm, người sử dụng. Bạn là người mới sử dụng Win hay là người đã thành thạo thì Ebook thủ thuật Registry sẽ là người bạn đồng hành giải quyết các vấn đề mặc định khi sử dụng Win. Registry luôn được cập nhật khi người sử dụng tiến hành sự thay đổi trong các thành phần của Control Panel, File Associations, và một số thay đổi trong menu Options của một số ứng dụng,... 

Tải về tại đây, tiện ích Ebook:

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits