Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Bạn đang xem » Vba32 Personal Antivirus-Diệt virus key chính hãng .

Vba32 Personal Antivirus-Diệt virus key chính hãng

Vba32 Personal Antivirus là tên viết tắt của Virus Block Ada 32, là một phần mềm diệt virus được thiết kế để bảo vệ bạn với khả năng phát hiện virus, mail worms, và Trojan trong thời gian thực. Phần mềm này tuy rằng không nổi tiếng trong lĩnh vực phát hiện và ngăn chặn virus nhưng nó lại vô cùng ấn tượng trong việc phát hiện các phần mềm độc hại chưa từng được biết đến với công nghệ heuristic approach được biết đến với tên gọi MalwareScope. 

Ngoài ra, tính năng ấn tượng khác bao gồm cập nhật dữ liệu với kích thước nhỏ nhờ sự trợ giúp của “Công nghệ Deltapatching” và sử dụng rất ít tài nguyên hệ thống.
Cấu trúc của Vba32 Personal Antivirus được thiết kế như sau:
  • - Quét khi truy cập
  • - Quét theo yêu cầu
  • - Hệ thống tự động cập nhật
  • - Hỗ trợ quét qua trình đơn ngữ cảnh
  • - Plug-ins cho các trình duyệt email The Bat!, Microsoft Outlook, Microsoft Exchange
  • - Bộ lọc POP3 để quét các email đến không quan tâm đến trình duyệt email đang sử dụng là gì
  • - Bộ lọc Script bảo vệ bạn khỏi các đoạn mã độc hại trong Microsoft Internet Explorer 9 và Microsoft Outlook Express, cũng như trong các ứng dụng sử dụng Microsoft Windows Scripting Host khác.

 
Link Mediafire:  Vba32 Personal Antivirus-Diệt virus key chính hãng
Phiên bản cho Windows 7 và Windows Vista: Vba32.Vista.exe [105 MB]
Phiên bản cho Windows 9x/2000/NT/2003/XP: Vba32.P.exe [103 MB]

Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits