Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Bạn đang xem » The KMPlayer v3.0.0.1439 - Trình nghe nhạc . , The KMPlayer v3.0.0.1439 - Trình nghe nhạc .

The KMPlayer v3.0.0.1439 - Trình nghe nhạc

KMPlayer một trình xem movie và nghe audio của Hàn Quốc hỗ trợ rất nhiều codec và các định dạng file. Phần mềm này có chức năng playback đầy đủ các VCD/DVD.

Hỗ trợ các file và các thiết bị

File AVI không hoàn chỉnh và bị hư hỏng (cho qua các phần hư hỏng)
Khóa các file media trong kkhi download hoặc chia sẻ (với chỉ mục realtime được tái thiết lập với điều kiện nào đó: download AVI theo trình tự liên tiếp)
Dòng HTTP (ASF/OGG/MP3/AAC/MPEG PS/MPEG TS: Chỉ hoạt động với các trình tách nội tại)
Directshow playback (avi, mkv, mov, mp4, ogg theora, ogm, rmvb, mpeg1/2, http:// v.v… bao gồm hầu hết các định dạng audio)
 • Bộ lọc Async File Source (mạng) cho bộ nhớ truy cập nhanh
 • Hỗ trợ các album audio nén (zip, rar)
 • Shoutcast (bao gồm NSV), Icecast
 • DTS Wave, và file AC3, AAC và các trình phân tách/giải mã OGG, Ape/MPC/Flac/Module
  v.v…
Real Engine + Directshow (cần có Real Player hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)
 • Hỗ trợ các file realmedia files với các trình tách nội tại (không phải trình ngoại vi)
 • Hỗ trợ hầu hết tất cả các file Real Media (directshow)
QuickTime Engine + Directshow (cần có trình hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)
 • Các định dạng file MOV đã được kiểm tra với trình tách mp4/mov nội tại (directshow) : MOV[AVC1+AAC], MOV[CVID+PCM], MOV[SVQ1+ARAW], MOV[SVQ3+QDM2], MOV[SVQ3+MP3], MOV[MP4V+AAC], MOV[CVID+TWOS], MOV[RLE+AAC], MOV[SVQ1+IMA4], MOV[SVQ3+IMA4], MOV[SVQ3+QCLP], MOV[Flash], MOV[MJPEG+PCM], MOV[DVC+PCM], MOV[SVQ1+PCM], MOV[MP4V+ALAC], MOV[MSVC+MP3]
 • Hỗ trợ hầu hết tất cả các file MP4s (directshow).
Hỗ trợ công cụ Mplayer
Hỗ trợ Winamp Input Plugin (decoder)
Hỗ trợ DVD playback, ratDVD (cần có bộ lọc ratDVD)
 • Audio CD(2000, chỉ với XP / Hỗ trợ Win9x với winamp plugin)
 • Định dạng Video CD/SVCD/XCD : CDXA (chỉ với Win 2000, XP)
 • Các file image VCD (BIN/ISO/IMG/NRG) ; NRG cần có mplayer.dll
Hỗ trợ thiết bị WDM như TV/HDTV/Camera/Cam v.v…
Shockwave Flash/FLC/FLI
Các file hình ảnh khác như png, gif v.v…

Ngôn ngữ: Hiện tại hỗ trợ 25 ngôn ngữ (Albanian, Arabic, Belarusian, Bosanski, Brazilian, Chinese, Czech, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnam)

Changelog in Build 1439
- DXVA2 H.264 performance improved.
- DXVA2 MPEG2 bug fixed.
- Resizing of Preference page.
- Audio errors during content playing are fixed.
- File playing start speed improved.
- Synchronizing errors between Video and Audio channels are fixed.
- MP2, ATRAC3, H.261 codec bug fixed.
- Decision logic for content (AVI) scanning fixed.- URL redirect support.
- Change playList XP style.
- Open avi file in 0byte fix.
- mx audio file reposition support.
- mx audio file crash fix.
- error with zip file (when title include , it wasn’t play)
- Crash error with unsupported file.
- Error with mkv file (searching five sec. forward and backward)
- Not displayed subtitle in vista EVR.
- Codec update : libcodec.dll.
- Change default install language to English.
- Uninstaller is now English.
- ASK Toolbar installation added.
- Support madVR.
- Support flv (avc, aac codec).
- MediaInfo.dll (ver 0.7.21.0) patch.
- Possible to playback damaged file.
- Support album art(MP3 thumbnail).
Tải về tại đây:
Link MF [Pass: nguyenhoa]: The KMPlayer v3.0.0.1439 [Free] 
hoặc chỗ này hoặc ở đây [Portable] hoặc vào trang chủ
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits