Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Bạn đang xem » Tạo soft Portable với VMware ThinApp Enterprise 4.7.2.771812 [New] . , Tạo soft Portable với VMware ThinApp Enterprise 4.7.2.771812 [New] . , Tạo soft Portable với VMware ThinApp Enterprise 4.7.2.771812 [New] .

Tạo soft Portable với VMware ThinApp Enterprise 4.7.2.771812 [New]

Để tạo được phần mềm Portable từ setup, các bạn xem hình dưới đây để thực hiện cho mình một phần mềm do cá nhân của bạn.
Quá trình cài đặt, chọn Next để tiếp tục:


Để m cho suông sẻ, không xung đột [error], c bạn nên đóng tất cả các ứng dụng chạy song song trong khi làm chương trình Portable,
nhấn Next:Quá trình phần mềm này sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát các file yêu cầu cần thiết, diễn ra nhanh hay chậm tùy thuộc vào PC:

 

Hoàn thành bước này, để nguyên giao diện hoặc thu nhỏ chương trình, miễn là không đụng chạm gì đến resetup VMWare ThinApp:


Và lúc này, các bạn tiến hành cài đặt chương trình cần tạo thành setup Portable
Ví dụ: Đàng làm Portable cho phần mềm này [TuneUp Utilities]:


Sau đó, nếu phần mềm này có KEY thì điền vào ô đăng ký, nếu không bạn có thể bỏ qua bước này. Và cũng đừng quên thiết lập tuỳ chỉnh tối ưu đầy đủ chương trình trước khi đến  bước tiếp theo:


Sau khi cài đặt thành công setup TuneUp Utilities  xong, các bạn trở lại phần  VMWare ThinApp hồi nãy [đã để nguyên-thu nhỏ đó] và  Next để truy xuất toàn bộ hệ thống 1 lần nữa:


Lúc này, các bạn chuyển sang bước kết hợp, quá trình phân tích trên sẽ xác định thư mục và file nào cần thiết để tạo phiên bản Portable của ứng dụng đó. Và khi cửa sổ User-accessible hiện lên, tích đánh dấu vào chương trình TuneUp Utilities  ở dòng thứ 2 và Next:


Bạn tích chọn mục USB flash / portable media dòng 2 và Next:


Và tiếp tích chế độ Merged isolation mode dòng 1 và Next:


Chọn tiếp hình thức nén ở mức cao nhất Fast Compression để có được dung lượng thấp tối đa, tiếp tục Next:


Thư mục [Folder] chứa các file cần thiết của chương trình sẽ được lưu trong cùng 1 khu vực:


Khi hoàn thành tất cả các bước trên, nhấn Build Now ở dòng 2 để xác lập xây dựng tất cả thư mục và file chạy của chương trình TuneUp Utilities 2009 thành 1 file duy nhất [Portable]:


Khi quá trình Build kết thúc, chọn Browse Project ở trong cùng cửa sổ dòng 1để di chuyển đến nơi chứa file vừa tạo ra và Finish để thoát khỏi hoàn tất chương trình.


Mặc định, ứng dụng Portable được tạo ra tại thư mục Captures của VMWare ThinApp: thường là [C\Program Files\VMware\VMware ThinApp\Captures\TuneUp Ultinities ]


Các bước trên đã hoàn tất việc tạo ứng dụng Portable cho bạn rồi đấy.


Thử trên máy bạn lần đầu, sau đó đem sang máy khác thử lại lần hai, rồi mới chia sẻ lên mạng nhé.!
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits