Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Bạn đang xem » Little Shop of Horrors (1960) .

Little Shop of Horrors (1960)

Cast Jack Nicholson Wilbur Force Jonathan Haze Seymour Krelboin Jackie Joseph Audrey Mel Welles Gravis Mushnik Dick Miller Fouch Myrtle Vail Winifred Krelboin Laiola Wendorff Mrs. Shiva Wally Campo Marie Windsor Ernst R. von Theumer Gravis Mushnick Toby Michaels Directors Roger Corman Producers Roger Corman Writers Charles Griffith .
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits