Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Cờ caro Gomoku .

Cờ caro Gomoku

1.Introduce: Game very favorite students is quite expensive ... paper. From now on, your paper will be to win it for study because there was this pretty good Flash. Normally you would practice on his own machine, but when a \u0026quot;guest\u0026quot;, both will play!
2.Hướng dẫn: Trò chơi rất được học sinh sinh viên yêu thích này khá tốn... giấy. Từ nay, bạn sẽ để giành giấy đó cho việc học tập vì đã có bản Flash khá hay này. Bình thường bạn sẽ luyện một mình với máy, còn khi có "khách", cả hai sẽ cùng chơi!  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits