Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Bạn đang xem » Chạy trốn .

Chạy trốn

1.Introduce:Judge to find the correct key to open the door of the house.Use the mouse to find the items needed, to find the keys to open doors to escape from the house.
2.Hướng dẫn: Phán đoán chính xác để tìm ra chìa khóa mở cửa của ngôi nhà. Dùng chuột trái tìm các đồ vật cần thiết, để tìm ra được chìa khóa mở cửa ra vào để trốn thoát khỏi ngôi nhà. 
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits