Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Phục vụ nhà hàng .

Phục vụ nhà hàng

1.Introduce:Meet the needs of the client to bring profits back to the restaurant.Use the left mouse button gives direct access to the room, make your request for a profit.
2.Hướng dẫn: Đáp ứng mọi nhu cầu của khách để mang lợi nhuận về cho nhà hàng. Dùng chuột trái đưa khách vào phòng, thực hiện các yêu cầu của khách để thu lợi nhuận.
 
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits