Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Huyền thoại Zelda .

Huyền thoại Zelda

1.Introduce:Link driver to find items for the characters in the game.Use the arrow keys up, down, left, right on the keyboard to move the character. Use the space key to interact and meet the requirements of the characters in the game. 
2.Hướng dẫn: Điều khiển Link đi tìm món đồ cho các nhân vật trong game. Sử dụng các phím mũi tên lên, xuống, trái, phải trên bàn phím để di chuyển nhân vật. Dùng phím space để trao đổi và đáp ứng yêu cầu của các nhân vật trong game.  
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits