Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Bạn đang xem » Xếp nhẫn .

Xếp nhẫn

1.Introduce:You use the arrow keys on the left and right to catch drivers circle the ring fell down, placed the ring of the same color together to eat at. 
2.Hướng dẫn: Bạn dùng hai phím mũi tên bên trái và bên phải điều khiển vòng tròn để hứng những chiếc nhẫn rơi xuống, hãy xếp những chiếc nhẫn cùng màu với nhau để ăn điểm.  

Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits