Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

Bạn đang xem » Giải cứu lính dù .

Giải cứu lính dù

1.Introduce:The pilot episode had miscalculated the location drop troops in the battle out on the soldiers jumped back bien. Where abouts are swarms of blue sharks. You are the only one who can save the lives of these unfortunate young recruits in the Save the Army.Click to save a paratrooper. Occasionally, you will find many items of help. Note the wind direction when the rescue. 
2.Hướng dẫn: Phi công tập sự đã tính nhầm địa điểm thả lính trong cuộc trận tập trên biển.Nơi quân lính nhảy xuống lại là nơi trú ngụ của hàng đàn cá mập xanh. Bạn là người duy nhất có thể cứu sống được những chàng tân binh bất hạnh trong Save the Army.Nhấp chuột vào lính dù để cứu. Thỉnh thoảng, bạn sẽ kiếm được nhiều món đồ trợ giúp. Chú ý hướng gió khi cứu hộ.
Embed code for blog/web:
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits