Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Bạn đang xem » Driver Magician-Giải pháp sao lưu và Update Driver .

Driver Magician-Giải pháp sao lưu và Update Driver

Driver Magician là một giải pháp chuyên nghiệp để sao lưu, phục hồi, cập nhật và loại bỏ các driver trong hệ điều hành Windows của bạn.

Driver Magician xác định tất cả các phần cứng có trong hệ thống, xuất các driver có liên quan từ ổ cứng và sao lưu chúng vào nơi được xác định bởi bạn.

Khi bạn nâng cấp hay cài đặt lại hệ điều hành, bạn có thể dễ dàng khôi phục lại tất cả các driver đã được sao lưu trước đó, tương tự như khi bạn đang cầm trong tay đĩa cài driver gốc vậy.

Sau quá trình khởi động lại hệ thống, máy tính của bạn sẽ được nạp và chạy với các driver phần cứng được yêu cầu.
Tải về tại đây:
Link MF :   Driver Magician
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits