Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Bạn đang xem » Advanced Renamer 3.22 - Thay đổi tên file hàng loạt .

Advanced Renamer 3.22 - Thay đổi tên file hàng loạt

Advanced Renamer cung cấp cho bạn 12 cách khác nhau giúp đổi tên files/folders. Ngoài ra, bạn còn có thể thêm, bớt,… cũng như Copy, chuyển đổi, … hay Undo lại "hàng loạt". 


Các chức năng chính:
+ Xem trước tên đổi trong thời gian thực.
+ Đổi tên dựa Tag.
+ Đổi tên cùng với thông tin MP3/ID3.
+ Sử dụng Regular hoặc Wildcards.
+ Hỗ trợ đổi tên file ảnh với EXIF.
+ Hiển thị thumbnails của file ảnh đổi tên.
+ Đổi tên với video tags.
+ Sử dụng thông tin GPS từ file ảnh.
+ Hỗ trợ cả files lẫn folders.
+ Có thể đảo ngược tất cả các quá trình đổi tên.
+ Nhiều cách để đổi tên.
+ Có thể dùng nhiều cách cùng 1 lúc.
+ Tác vụ chính: Rename, copy, move.
+ Set chuẩn timestamps và file attributes.


Phương thức rename:

+ Đổi tên với Tags.
+ Thay đổi tên files theo từng trường hợp.
+ Di chuyển/Xoá bộ phận của tên files.
+ Di chuyển chi tiết trong tên files.
+ Thay đổi bộ phân trong tên files.
+ Thêm text vào tên files.
+ Chuyển các phần của tên files.
+ Đổi tên theo danh sách sẵn.
+ Thay đổi file attributes.
+ Thay đổi file timestamp.
+ Chỉnh sửa/Trau chuốt tên files.
+ Đánh số thứ tự
 

Tải về tại đây:
Link MF:  Advanced Renamer 3.22
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits