Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Bạn đang xem » AutoSizer - Tự động thay đổi kích thước chương trình .

AutoSizer - Tự động thay đổi kích thước chương trình

AutoSizer là chương trình tự động thay đổi kích thước chương trình, đặt cho nó một kích cỡ cụ thể hoặc tối đa. Sử dụng phổ biến để giữ cho những trình duyệt yêu thích mở ở mức tối đa khi bạn lướt web.


Hoạt động với hầu hết các chương trình phần mềm và hỗ trợ để xem trên nhiều màn hình máy tính. Chương trình này chạy trong khay hệ thống, có thể truy cập rất dễ dàng.

Tải về tại đây:
Link MF:  AutoSizer
Please share it! :(

Comment sẽ bị xóa nếu: Nội dung nhận xét, hình ảnh gây khó chịu, phản cảm. Không liên quan đến bài viết.

Credits